تقدیر هاشمی رفسنجانی از سازمان ثبت در زمینه مکانیزه کردن اطلاعات اسناد و املاک کشور

11 دیدگاه

ارسال نظر