تصاویری از محیط نرم افزار رایگان مشاور املاک و نرم افزار رایگان صندوق مکانیزه املاک

نمایه من

نمایه من

دید وسیع

دید وسیع

ثبت کارمزد در صندوق مکانیزه فروش

صندوق مکانیزه (ثبت کارمزد)

ثبت هزینه ها در صندوق مکانیزه فروش

صندوق مکانیزه (ثبت هزینه)

صورت معاملات فصلی در صندوق مکانیزه فروش

صندوق مکانیزه (صورت معاملات)

نرم افزار صندوق مکانیزه املاک

پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

افزودن متقاضی

ثبت متقاضی

افزودن ملک

ثبت ملک

جستجوی ملک

جستجوی ملک

جستجوی ملک از روی نقشه

جستجوی ملک از روی نقشه

یادآوری

یادآوری ها و رویدادها

تنظیمات

تنظیمات

دفترچه تلفن

دفترچه تلفن و اطلاعات اشخاص

پیامک

ارسال پیامک