دانلود رایگان نرم افزار ایران املاک(پایش)

دانلود رایگان نرم افزار ایران املاک(پایش)، نرم افزار هوشمند فایلینگ املاک ایران

نرم افزار پایش، بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده می باشد،  هم چنین تمامی امکانات آن به صورت رایگان و نامحدود است.

سامانه هوشمند فایلینگ املاک پایش مورد حمایت دولت بوده و امنیت اطلاعات کاربر مورد توجه قرار دارد.

سامانه هوشمند فایلینگ املاک ایران در نظر دارد، در کلیه شهرهای کشور سیستم ارائه فایل ملکی به مشاورین املاک را راه اندازی نماید. ما در حال انجام زیر ساختهای لازم جهت انجام این امر هستیم. در فاز اول پروژه مراکز استانها و در فاز بعدی سایر شهرها تحت پوشش سیستم فایلینگ قرار می گیرند.